" РосиСервиз " ЕООД е официален представител

за региона на фирми вносители и производители

на малогабаритна селскостопанска техника:


" Малтехагро " ООД, " Булмек " ООД,

" Арго " ООД, " Инстра " ООД, " Мина " ООД,

"КТЗ " АД, " Крос " ООД, " Интеравто " ООД,

" АБГ " ООД, " Дезмомоторс " ООД


за Хасковска област