МОТОРНИ ПРЪСКАЧКИ " GRILLO - PETROV "
 Фирмата разполага и с други модели моторни пръскачки които не са описани в сайта